Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugkeer naar Oekraïne

Vlag Oekraïne

1.    Is terugkeren naar Oekraïne mogelijk?

Ja, terugkeren naar Oekraïne is mogelijk. Fedasil kan daarbij helpen. Zelfstandig terugkeren met eigen middelen is ook mogelijk.

Voor wie

2.    Voor wie is terugkeren naar Oekraïne mogelijk?

  • Voor Oekraïners die beslissen om terug te keren naar hun land van herkomst.
  • Voor derdelanders met wettig verblijf in Oekraïne die beslissen om terug te keren naar Oekraïne.

3.     Is terugkeer naar Oekraïne met ondersteuning van Fedasil mogelijk voor niet-begeleide minderjarigen?

Elke aanvraag wordt individueel onderzocht om te evalueren of terugkeer mogelijk is. Voor een terugkeer van een niet-begeleide minderjarige is ook formele toestemming nodig van de voogd en van de ouders. Eventueel is er een sociale escorte beschikbaar om de niet-begeleide minderjarige te vergezellen tijdens de reis.


Bestemming


4.    Naar welke steden in Oekraïne is terugkeer met ondersteuning van Fedasil mogelijk?

Fedasil ondersteunt op dit moment enkel terugkeer via bus. Momenteel zijn volgende steden bereikbaar: Kiev, Ivano-Frankivsk, Lviv, Ternopil, Jytomyr, Moukatcheve, Novohrad-Volynskyï, Ouman, Rivne, Stryï, Uzhorod, Vinnytsia.
 

5.    Kan je als onderdaan van een ander derde land terugkeren naar je land van herkomst met ondersteuning van Fedasil? 

Ja, derdelanders van een ander land dan Oekraïne kunnen terugkeren naar hun herkomstland met ondersteuning van Fedasil. Eventueel is er bijkomende re-integratieondersteuning mogelijk via Caritas International of de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).


Meer info: www.vrijwilligeterugkeer.be of bel het gratis nummer 0800 327 45. 

 

Ondersteuning


6.    Moet je de terugreis betalen?

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Fedasil de busreis tussen België en Oekraïne. 


7.    Is er ondersteuning voorzien?

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Fedasil de busreis en is er een terugkeerpremie voorzien in cash geld (volwassene 50€ / kind 25€). Dit geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan eten of aan verder transport van de eindhalte van de bus naar de uiteindelijke bestemming. 

Voor terugkeerders met bepaalde kwetsbaarheden kan er eventueel beperkte re-integratieondersteuning voorzien worden ter plaatse in Oekraïne. Voor elke aanvraag wordt individueel bekeken of dit mogelijk is en welke ondersteuning geboden kan worden. Het gaat hier over materiële en praktische ondersteuning door de lokale partner van Caritas International, bijvoorbeeld om een eigen zaak op te starten, een woning te huren of te renoveren, medische kosten te betalen… 


8.    Is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij de terugkeerreis (bijvoorbeeld voor personen met een handicap, een niet-begeleide minderjarige…)? 

Bij elke aanvraag gaat Fedasil na of begeleiding nodig en mogelijk is. 
Een escorte is slechts mogelijk tot aan de grens en niet tot in Oekraïne zelf.


Ondersteuning bij terugkeer aanvragen


9.     Hoe vraag je ondersteuning bij vrijwillige terugkeer aan?

Bel het gratis nummer 0800 327 45 voor meer informatie en om een afspraak te maken. 
Neem rechtstreeks contact op met een van de 5 terugkeerloketten (Brussel, Gent, Antwerpen, Luik, Charleroi).

Voorbereiding en verloop reis


10.     Welke reisdocumenten heb je nodig?

Om terug te keren is een geldig internationaal paspoort nodig, dit is verkrijgbaar bij de ambassade.
 

11.     Hoeveel bagage kan je meenemen?

De bagageregels van de busmaatschappij zijn van toepassing. 
 

12.     Hoe verloopt de terugreis?

Fedasil helpt met het boeken van de terugreis. De reis verloopt met de bus: er rijden dagelijks bussen (Flixbus, Connections) naar verschillende steden in Oekraïne (Kiev, Ivano-Frankivsk, Lviv, Ternopil…). De bussen vertrekken van het treinstation Brussel-Zuid of Brussel-Noord, soms met een tussenstop in Luik.


13.     Hoe lang moet je wachten om te kunnen vertrekken?

Fedasil is voor deze termijn afhankelijk van de busmaatschappijen. Momenteel is er een grote vraag naar reizen naar de regio, waardoor de plaatsen beperkt zijn. Fedasil boekt een ticket zodra er plaatsen beschikbaar zijn.
 

14.     Kan je huisdier mee terugkeren?

Nee. Om veiligheidsredenen mogen er geen huisdieren met de Flixbus worden vervoerd. Met uitzondering van hulphonden die een passagier met een handicap begeleiden en wanner dit wordt vermeld in een officiële medische verklaring of een certificaat.


Gevolgen in België


15.     Wat gebeurt er met je statuut tijdelijke bescherming en met je verblijf (A kaart) als je terugkeert naar Oekraïne?

Wanner je voor een korte periode terugkeert naar Oekraïne verlies je niet je statuut van tijdelijke bescherming en je verblijfsrecht in België. De gewone regels rond afwezigheid en terugkeer gelden. De periode van afwezigheid mag tot drie maanden duren. Als je langer dan drie maanden afwezig wil zijn, moet je de gemeente van je verblijfplaats op de hoogte brengen en moet je verblijfskaart A nog geldig zijn bij terugkeer. Ook bij terugkomst in België moet je de gemeente op de hoogte brengen.

Opgelet! Als je een erkend vluchteling bent of als je subsidiaire bescherming hebt, loop je het risico om dit statuut te verliezen als je naar je land van herkomst reist.

Als je beslist om België definitief te verlaten, kan de tijdelijke bescherming en het recht om in België te verblijven worden stopgezet. Als je daarna toch beslist om naar België terug te keren en hier meer dan drie maanden te verblijven, moet je opnieuw een beschermingsstatuut of verblijfsrecht aanvragen.


16.     Wat zijn de gevolgen voor je equivalent leefloon?

Keer je terug naar Oekraïne, dan verblijf je in het buitenland en ben je verplicht je sociaal assistent van het OCMW te informeren. 

Is je verblijf in het buitenland tijdelijk, dan gaat het OCMW na of je nog nood hebt aan hulp en of de voorwaarden om bijstand te krijgen nog steeds zijn vervuld. Oordelen zij dat je geen nood meer hebt aan hulp, dan kunnen zij het equivalent leefloon schorsen. De meeste OCMW ’s passen de regel toe dat je equivalent leefloon geschorst kan worden als je meer dan 28 dagen afwezig bent. Het OCMW is niet verplicht om dit te doen en kan rekening houden met uitzonderlijke omstandigheden. Het is dus belangrijk om je sociaal assistent hierover te informeren.

Als je België definitief verlaat, voldoe je niet langer aan de voorwaarde van verblijf in België. Dan heb je geen recht meer op equivalent leefloon. 


17.     Welke stappen moet je ondernemen wanneer je België verlaat? 

Het is belangrijk dat je omgeving en de overheidsdiensten goed op de hoogte zijn van je afwezigheid, zeker als je voor een langere periode afwezig bent. Informeer je sociaal assistent bij het OCMW.

Breng de gemeente waar je verblijft op de hoogte van je afwezigheid en van je intentie om terug te keren. Ook als je slechts enkele weken afwezig zal zijn, kan het nuttig zijn om de gemeente op de hoogte te brengen, om onduidelijkheden en problemen te voorkomen. Als je meer dan drie maanden afwezig zal zijn, is dit verplicht. Als je verblijfskaart vervalt tijdens jouw afwezigheid, vraag je een vroegtijdige verlenging aan, als de situatie dit toelaat. 

Informeer de personen of de overheidsdienst waar je opgevangen wordt en maak concrete afspraken over je afwezigheid en terugkeer. 


18.     Mag je na terugkeer naar Oekraïne terugkomen naar België? 

Terugkeren naar België is mogelijk. Als je terugkeert, moet je zelf de nodige stappen ondernemen om je statuut, je equivalent leefloon en eventuele andere rechten terug in orde te brengen. Was je meer dan drie maanden afwezig, dan moet je binnen de vijftien dagen na terugkomst in België contact opnemen met de gemeente van je verblijfplaats. Je contacteert best ook zo snel mogelijk jouw sociaal assistent bij het OCMW en eventueel andere instanties die voor jou van belang zijn. 

Als je tijdens je afwezigheid je statuut of je verblijfsrecht verloren bent, zal je mogelijk een nieuwe aanvraag moeten indienen om verblijfsrecht te kunnen krijgen.

Contact

Meer info?
www.vrijwilligeterugkeer.be