Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privacyverklaring

In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten, hecht de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je kan hier onze privacyverklaring raadplegen.