Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheid, streeft ernaar deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: www.info-ukraine.be.

Nalevingsstatus

De website info-ukraine.be werd ontwikkeld volgens de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er vond een vereenvoudigde snelle audit plaats, na de lancering van deze website. Die audit bevestigde dat onze website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 4 maart 2022 opgesteld. De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 4 maart 2022.

De Federale Overheid plant een grondige externe audit binnen de drie maanden. 

We zetten het rapport van deze audit op deze pagina.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kan je contact met ons opnemen via het informatienummer 02/488 88 88.

Als je niet tevreden bent over ons antwoord, kan je contact opnemen met de volgende controle-instantie: Federale Ombudsman: contact@federaalombudsman.be