Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opvang minderjarigen

Vlag Oekraïne

Wie is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)?

Iemand die minder dan 18 jaar oud is en in België is zonder iemand die het ouderlijk gezag of de voogdij heeft, is een niet-begeleide minderjarige.

Wat moet ik doen als ik een niet-begeleide minderjarige wil opvangen?

Indien u in Vlaanderen of Brussel woont, kan u zich melden bij Pleegzorg Vlaanderen. U kan dit online doen, via deze website: Pleegzorg voor minderjarige Oekraïense vluchtelingen | Pleegzorg Vlaanderen

Indien u in Wallonië of Brussel woont, kunt u zich melden bij Mentor Jeunes. U kunt de contactgegevens van Mentor Jeunes terugvinden via hun website.

Krijgt een niet-begeleide minderjarige een voogd?

Ja, de dienst Voogdij wijst aan elke niet-begeleide minderjarige zo snel mogelijk een voogd aan die de minderjarige wettelijk vertegenwoordigt.

Wat doet een voogd?

De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van de niet-begeleide minderjarige. Hij of zij waakt over de veiligheid en algemeen welzijn van de minderjarige, helpt om gepaste opvang en onderwijs te vinden voor de minderjarige en waakt mee over de psychologische en medische toestand van de minderjarige.

De dienst Voogdij stelt de voogd aan. Enkel iemand die officieel erkend werd als voogd door de dienst Voogdij kan aangesteld worden als voogd. De voogd heeft hiertoe eerst een selectieprocedure doorlopen en kreeg specifieke opleidingen over het voogdijschap. De voogd oefent zijn of haar opdracht uit onder toezicht van de dienst Voogdij en de vrederechter.