Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ik ken een minderjarige zonder ouders

Vlag Oekraïne

Wie is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)?

Iemand die minder dan 18 jaar oud is en in België is zonder iemand die het ouderlijk gezag of de voogdij heeft, is een niet-begeleide minderjarige.

Ook minderjarigen die in België familie hebben, maar niet hun ouders, zijn niet-begeleide minderjarigen. Een minderjarige is geen niet-begeleide minderjarige als er officiële door België erkende documenten zijn die aantonen dat iemand in België de wettelijke vertegenwoordiging heeft over de minderjarige. De dienst Voogdij zal deze documenten eerst analyseren na de aanmelding.

Hoe kan ik een Oekraïense niet-begeleide minderjarige aanmelden in België?

Niet-begeleide minderjarigen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming willen aanvragen, moeten zich net zoals de volwassenen melden in het registratiecentrum van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. De dienst Vreemdelingenzaken signaleert de niet-begeleide minderjarige daarna aan de dienst Voogdij.

Je kan een niet-begeleide minderjarige ook rechtstreeks signaleren de dienst Voogdij. Je kan de melding maken via een signalementsfiche. Je kan deze terugvinden op de website van de dienst Voogdij via deze link. Je kan de signalementsfiche doormailen naar de dienst Voogdij op het volgende mailadres: voogdij@just.fgov.be. Je kan de dienst Voogdij ook telefonisch contacteren via het noodnummer 078/15 43 24. Let wel: om tijdelijke bescherming te bekomen, moet de niet-begeleide minderjarige uit Oekraïne zich hoe dan ook melden in het registratiecentrum van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Wat als ik zelf een niet-begeleide minderjarige opvang?

  • Meld de niet-begeleide minderjarige aan in het registratiecentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken. De minderjarige kan daar aangeven dat hij of zij geen opvang nodig heeft. De dienst Vreemdelingenzaken zal de niet-begeleide minderjarige aan de dienst Voogdij signaleren.
  • Contacteer de dienst Voogdij als de minderjarige extra kwetsbaar is (bv. ernstige medische of psychische problemen, zwangerschap, mogelijk slachtoffer van misbruik of mensenhandel). Dat kan via mail (voogdij@just.fgov.be) of telefonisch (078/15 43 24).
  • Bekijk of je extra ondersteuning kan krijgen:
    • Wanneer je in Vlaanderen of Brussel woont, kan je contact opnemen met een dienst voor pleegzorg. Er is zo’n dienst in elke provincie. Je vindt de contactgegevens terug op Over Pleegzorg in Vlaanderen | Pleegzorg Vlaanderen.
    • Als je in het Waalse Gewest of in Brussel woont en kandidaat bent om gastgezin te worden, kan je contact opnemen met de vzw Mentor jeunes die gastgezinnen selecteert en de opvang van niet-begeleide minderjarigen begeleidt.
  • Lees meer op de pagina 'Opvang minderjarigen'

Krijgt elke niet-begeleide minderjarige een voogd?

Ja, de dienst Voogdij wijst aan elke niet-begeleide minderjarige een voogd aan die de minderjarige wettelijk vertegenwoordigt. Ook als je een familielid bent van de minderjarige krijgt de minderjarige een voogd. Enkel als er officiële door België erkende documenten zijn die aantonen dat iemand de wettelijke vertegenwoordiging heeft over de minderjarige, zal de dienst Voogdij geen voogd aanwijzen. De dienst Voogdij analyseert deze document na de aanmelding.

Momenteel is er een wachtlijst bij het aanstellen van voogden. Het is belangrijk om de dienst Voogdij te contacteren als een niet-begeleide minderjarige een extra kwetsbaarheid heeft (bv. ernstige medische of psychische problemen, zwangerschap, mogelijk slachtoffer van misbruik of mensenhandel). Dat kan via mail (voogdij@just.fgov.be) of telefonisch (078/15 43 24). In dat geval probeert de dienst Voogdij prioritair voogd aan te wijzen.

Wat doet een voogd?

De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van de niet-begeleide minderjarige. Hij of zij waakt over de veiligheid en algemeen welzijn van de minderjarige, helpt om gepaste opvang en onderwijs te vinden voor de minderjarige en waakt mee over de psychologische en medische toestand van de minderjarige. De voogd mag de minderjarige niet bij hem of haar thuis opvangen.

De dienst Voogdij stelt de voogd aan. Enkel iemand die officieel erkend werd als voogd door de dienst Voogdij kan aangesteld worden als voogd. De voogd heeft hiertoe eerst een selectieprocedure doorlopen en kreeg specifieke opleidingen over het voogdijschap. De voogd oefent zijn of haar opdracht uit onder toezicht van de dienst Voogdij en de vrederechter.