Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Informatie over de belastingaangifte voor oekraïense vluchtelingen

Informatie over de belastingaangifte voor oekraïense vluchtelingen

Hoe werkt de belastingaangifte in België?

Elk jaar moeten mensen die inkomsten in België hebben en/of inwoner zijn van België een belastingaangifte indienen. In deze aangifte moeten ze de inkomsten van het vorige jaar opnemen.

Een paar maanden nadat de belastingaangifte is verstuurd, wordt de definitieve belastingberekening verstuurd. Er zijn drie mogelijkheden:

  • ofwel krijgt men geld terug
  • ofwel moet men betalen
  • ofwel is het bedrag van de belasting nul

Er zijn twee soorten belastingaangifte:

  • de aangifte in de personenbelasting: voor mensen die hun fiscale woonplaats in België hebben. De aangifteperiode begint in mei.
  • de aangifte in de belasting niet-inwoners: voor personen die hun fiscale woonplaats in het buitenland hebben. De aangifteperiode begint in september.

Ik ben niet ingeschreven in het vreemdelingenregister, maar sta op het wachtregister

Als u belastbaar inkomen had in België vorig jaar (bijvoorbeeld omdat u in België hebt gewerkt), moet u een aangifte in de belasting niet-inwoners indienen.

U ontvangt uw aangifte per post tussen half september en begin oktober 2023.

Als u de aangifte midden oktober nog niet ontvangen hebt, belt u de FOD Financiën op 02 572 57 57 (directe code: 17004).

Als u geen belastbaar inkomen hebt in België, moet u geen belastingaangifte in België indienen.

Ik ben ingeschreven in het vreemdelingenregister

U wordt dan beschouwd als een fiscale inwoner van België en u moet een aangifte in de personenbelasting indienen. De FOD Financiën verstuurt de aangifte in de personenbelasting per post in mei. Als u deze begin juni nog niet hebt ontvangen, bel de FOD Financiën dan op 02 572 57 57 (directe code: 17001).

U bent getrouwd en uw partner is nog steeds in Oekraïne

Aangezien uw persoonlijke woonplaats in België is, worden u en uw partner als ‘feitelijk gescheiden’ beschouwd in de aangifte in de personenbelasting.

Als u echter kunt bewijzen dat uw huishouden in Oekraïne gevestigd is, kunt u een aangifte in de belasting niet-inwoners indienen.

Om de aangifte in de belasting niet-inwoners aan te vragen, belt u nu de FOD Financiën op 02 572 57 57 (directe code: 17001). U moet laten weten dat u uw belastingaangifte personenbelasting niet gaat invullen.

U moet door een fiscaal woonplaatsattest van uw gemeente in Oekraïne bewijzen dat de woonplaats van uw familie in Oekraïne is gebleven.

U ontvangt uw aangifte niet-inwoners per post tussen half september en begin oktober 2023. Als u de aangifte midden oktober nog niet ontvangen hebt, belt u de FOD Financiën op 02 572 57 57 (directe code: 17004).

  • U moet dit document door een gecertificeerde vertaler naar het Nederlands, Frans of Duits laten vertalen.
  • Als u naar de FOD Financiën belt op 02 572 57 57 (directe code 17001), ontvangt u het adres waarnaar u het vertaalde document moet opsturen.

Wat zijn de verschillen tussen de soorten aangifte?

Aangifte in de personenbelasting (woonplaats in België) Aangifte in de belasting niet-inwoners
De wereldwijde inkomsten zijn belastbaar in België.  Enkel de Belgische inkomsten zijn belastbaar in België. De andere wereldwijde inkomsten moeten ook ingevuld worden, maar worden niet belast. 
Een eventuele partner en kinderen in het buitenland kunnen niet opgenomen worden in de belastingaangifte. Deze personen kunnen niet ten laste worden genomen en kunnen dus geen belastingvermindering met zich meebrengen.  Een eventuele partner en kinderen in het buitenland kunnen opgenomen worden in de belastingaangifte. Hiervoor moeten wel de nodige documenten aangeleverd worden voor deze personen: geboorteakte, identiteitskaart, huwelijksakte …

Er bestaan meerdere belastingverminderingen (bijvoorbeeld voor kinderopvang).

Belastingverminderingen in België zijn enkel mogelijk als uw Belgische belastbare beroepsinkomsten 75 % of meer bedragen van uw wereldwijde inkomsten. U moet uw inkomsten in het buitenland (of het gebrek eraan) kunnen bewijzen.