Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Update okt 22: België volgt de nucleaire situatie in Oekraïne nauwgezet op

vlag Oekraïne

Al enkele maanden wordt de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja bezet door Russische troepen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) uitte zijn bezorgdheid over de situatie. Ook in ons land wordt de situatie van dichtbij opgevolgd.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werkt nauw samen met het IAEA om informatie uit te wisselen over de nucleaire en radiologische situatie in Oekraïne.

Update oktober 2022

Op 1 september voerde een delegatie van het IAEA, onder leiding van directeur-generaal Grossi, een inspectie uit in de kerncentrale van Zaporizja. Op 5 september publiceerde het IAEA een rapport, waaruit bleek dat ze tijdens hun inspectie voornamelijk problemen hadden vastgesteld met betrekking tot de fysieke integriteit van de centrale (door de aanhoudende bombardementen), de stroomtoevoer en de medewerkers van de centrale (personeelstekort, langere shifts en stress).

De voornaamste aanbeveling van het IAEA is het instellen van een 'nuclear safety and security protection zone' rond de kerncentrale. Het IAEA onderhandelt daarover momenteel met alle betrokken partijen. Twee medewerkers van het IAEA bleven permanent aanwezig op de site van de kerncentrale van Zaporizja. Sinds 7 oktober zijn er permanent vier IAEA-medewerkers aanwezig om de situatie ter plaatse op te volgen.

Update september 2022

Op 1 september voerde een delegatie van het IAEA, onder leiding van directeur-generaal Grossi, een inspectie uit in de kerncentrale van Zaporizja. Op 5 september publiceerde het IAEA een rapport, waaruit bleek dat ze tijdens hun inspectie voornamelijk problemen hadden vastgesteld met betrekking tot de fysieke integriteit van de centrale (door de aanhoudende bombardementen), de stroomtoevoer en de medewerkers van de centrale (personeelstekort, langere shifts en stress).

De voornaamste aanbeveling van het IAEA is het instellen van een 'nuclear safety and security protection zone' rond de kerncentrale. Het IAEA zal daarover zo snel mogelijk onderhandelen met alle betrokken partijen.

Nucleair risico in België

In geval van een nucleair incident waarbij radioactieve stoffen vrijkomen, zal België handelen volgens de internationale richtlijnen. Die stellen dat binnen een straal van 20 à 30 kilometer, waar nodig, maatregelen zoals schuilen en evacueren zullen worden getroffen. Daar zijn de gevolgen van de vrijgekomen radioactiviteit immers het grootst. Binnen een straal van 100 kilometer is de inname van jodiumtabletten aangewezen.

Het risicobeheer zal dus voornamelijk op het Oekraïense grondgebied of dat van zijn buurlanden plaatsvinden. Voor België is er geen onmiddellijk risico: schuilen, evacueren en jodiumpillen zijn niet aan de orde. Voor het Belgische grondgebied zouden de maatregelen grotendeels gelijkaardig zijn aan degene die werden getroffen tijdens het incident in Fukushima: toezicht op de voedselketen en continue monitoring van radioactiviteit op ons grondgebied. Daarnaast is er in dat geval samenwerking en uitwisseling van gegevens binnen de internationale structuren (zoals WENRA, ENSREG ECURIE en IAEA).

Meer info

Het FANC publiceert regelmatig updates over de situatie in Oekraïne. Raadpleeg de website van het FANC voor meer informatie.