Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verblijf in België

Vlag Oekraïne

Op de DOFI website is een communicatie gepubliceerd voor:

  • Oekraïense onderdanen die zich op Belgisch grondgebied bevinden en die verhinderd worden om of die niet wensen terug te keren naar Oekraïne op de voorziene datum
  • Oekraïners en vreemdelingen die wettelijk op het Oekraïens grondgebied verblijven die een visum gevraagd hebben voor België en die het visum niet konden afhalen voor de sluiting van de Belgische ambassade in Kiev. 

Voor meer informatie over het tijdelijke beschermingsstatuut en de manier om het aan te vragen, klik hier.

OCMW-steun

Om maatschappelijke hulp te kunnen ontvangen, moeten mensen zich eerst registreren om de tijdelijke beschermingsstatus te ontvangen. Het is dus belangrijk dat mensen zich aanbieden in het registratiecentrum van de Heizel, daarna langsgaan bij de gemeente waar ze verblijven en daarna naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) gaan van de gemeente.

Voor OCMW's, zijn op de POD Maatschappelijke integratie website een communicatie en FAQ's gepubliceerd.