Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tijdelijke bescherming: verlenging van de A-kaart

A kaart

De tijdelijke bescherming wordt automatisch verlengd voor 2 keer zes maanden, tot 4 maart 2024. De A kaart geldig tot 4 maart 2023 dient echter vernieuwd te worden. U kan zich hiervoor vanaf 4 januari 2023 aanbieden bij de gemeente om de vernieuwing aan te vragen. Deze nieuwe A kaart zal geldig zijn tot en met 4 maart 2024. Indien de nieuwe A kaart niet voor 4 maart 2023 kan worden afgeleverd, wordt een bijlage 15 opgemaakt.​​​​​​​

Meer info op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken