Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tijdelijke bescherming

Vlag Oekraïne
Een Europese richtlijn die in Belgisch recht is omgezet, voorziet in minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden op het grondgebied van de Europese Unie. 

Vanaf maandag 07.03.2022 kunnen Oekraïense onderdanen met hun identiteitsdocumenten zich om 8.30 uur melden in het registratiecentrum aan de Waterloolaan, 121, 1000 Brussel, om tijdelijke bescherming aan te vragen. 
 

Eenieder die voor tijdelijke bescherming in aanmerking wenst te komen, moet zich in persoon bij het registratiecentrum melden met zijn Oekraïense identiteitsdocumenten.
 
Er wordt geregistreerd en een attest van tijdelijke bescherming afgegeven indien aan de voorwaarden voor het verlenen van de tijdelijke bescherming is voldaan. 
 
Meer informatie over deze procedure
 
Belangrijke opmerking: 
Indien u reeds over een verblijfsvergunning in België beschikt of over een door het gemeentebestuur afgeleverde verklaring van aankomst, is uw aanwezigheid op Belgisch grondgebied gedekt. Gelieve u dus niet onmiddellijk naar het registratiecentrum te begeven om lange wachttijden te vermijden of om niet op een andere dag te moeten terugkomen.