Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oekraïense vluchtelingen opvangen: belangrijk om te weten op verzekeringsvlak

vlag Oekraïne
De oorlog in Oekraïne heeft miljoenen mensen het land uitgedreven. In België hebben tal van gezinnen zich kandidaat gesteld om Oekraïense vluchtelingen bij hen thuis op te vangen of onder te brengen in hun tweede verblijf of in een leegstaande woning die ze verhuren. Veel mensen zitten in dit kader dan ook met vragen over de dekkingen van de verschillende verzekeringen. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, steunt de solidariteitsgolf die door zoveel burgers en organisaties op gang is gekomen en stelt alles in het werk om alle verzekeringsgerelateerde vragen te beantwoorden die in deze uitzonderlijke omstandigheden de kop opsteken.

De bestaansreden van de verzekering berust op het beginsel van de gemoedsrust die de verschillende verzekeringsproducten bieden. Een beginsel dat zijn weerklank vindt in de solidariteitsbetuigingen van tal van medeburgers, waarbij ook de verzekeraars zich aansluiten. Zij willen hun verzekerden graag begeleiden en hun steentje bijdragen tot het scheppen van een veilige thuishaven, een omgeving waar iedereen recht op heeft. We overlopen enkele vragen in verband met de woningverzekering, de autoverzekering en de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering privéleven.

Opvang bij je thuis: zijn de vluchtelingen verzekerd?

Huisvest je voor een korte of langere periode Oekraïense gasten, dan dekt je verzekeraar ook deze bijkomende personen die onder je dak wonen via je huidige familiale verzekering of brandverzekering. Enkele concrete situaties:

  • Berokkent een vluchteling onvrijwillig schade aan een derde, dan zal je familiale verzekering het slachtoffer vergoeden. Rijdt hij bijvoorbeeld met de fiets per ongeluk een buur aan die hierdoor een arm breekt, dan komt je verzekering tussen.
  • Spelen jouw kinderen en die van je gasten in het park en breken ze door onoplettendheid de achteruitkijkspiegel van een geparkeerde auto, dan vergoedt je familiale verzekering de schade.
  • Veroorzaakt een vluchteling in je woning onopzettelijk schade die gedekt is door de brandverzekering – een door een voetbal gebroken ruit, brandschade of schade door een niet-dichtgedraaid kraantje –, dan dekt je brandverzekering die schade.

Huisvesting in een lege woning: welke verzekeringsdekking?

In de meeste gevallen vangen gezinnen vluchtelingen op binnen hun eigen huishouden. Maar er zijn ook eigenaars die hun tweede verblijf ter beschikking stellen van Oekraïense vluchtelingengezinnen, of een leegstaande woning die ze verhuren.

Dan moet geval per geval met de verzekeringstussenpersoon of verzekeraar worden onderzocht welke maatregelen de eigenaar en/of de vluchtelingen op verzekeringsvlak moeten treffen om de dekking te regelen van eventuele schade die door de vluchtelingen aan de woning zou worden aangericht en eventuele schade aan de inboedel van de vluchtelingen.

In je auto: zijn de vluchtelingen verzekerd?

Breng je de kinderen van een vluchtelingengezin met de auto naar school? Dan vallen ook zij onder de dekking van je huidige autoverzekering. Laat je een van je tijdelijke gasten occasioneel met je auto rijden, bijvoorbeeld om administratieve zaken te regelen? Dan is die persoon eveneens verzekerd via je huidige autoverzekering, voor zover hij of zij een geldig rijbewijs heeft.

Met de auto vanuit Oekraïne naar hier gereden: moeten deze vluchtelingen zich in België laten verzekeren?

In Oekraïne verzekerde Oekraïense voertuigen die naar België zijn gereden, blijven verzekerd. De bestuurders mogen dus gerust hun voertuig in België gebruiken als ze in orde zijn met hun verzekering. Zijn ze daarentegen niet in orde met hun verzekering, dan moeten ze een grensverzekering sluiten (dertig dagen geldig). Zo’n verzekering werd hun in principe voorgesteld aan de grensovergangen van de landen die zij hebben doorkruist, maar ze kan ook in België worden gesloten.
Vluchtelingen die naar ons land zijn gereisd en hier meer dan zes maanden verblijven, moeten hun voertuig in België inschrijven en verzekeren: de verzekering moet namelijk worden gesloten in het land waar het voertuig gewoonlijk gestald is. 

Gelden aanvullende ziektekostenverzekeringen ook voor tijdelijke gezinsleden?  

Of het nu gaat om een hospitalisatieverzekering, een verzekering voor ambulante zorg of een tandzorgverzekering: deze aanvullende verzekeringen dekken enkel de personen die in de overeenkomst vermeld staan, en dus geen personen die tijdelijk bij het gezin verblijven.

Uitbreiding van de rechtsbijstandsdekking

Bij de geciteerde voorbeelden gaat het telkens om verzekeringsdekkingen die alle verzekeringsondernemingen toepassen. Bepaalde verzekeraars voorzien evenwel in aanvullende dekkingen zoals een uitbreiding van de rechtsbijstandsverzekering, zodat ook Oekraïense vluchtelingen die men tijdelijk opvangt hieronder vallen.
Vraag raad aan je verzekeraar of verzekeringstussenpersoon (agent of makelaar) om te weten welke bijzondere voorwaarden of dekkingsuitbreidingen van toepassing zijn. Zij zijn je gesprekspartners bij uitstek en zullen je met raad en daad bijstaan. Ook Assuralia staat klaar om alle betrokkenen die hierover nog specifieke vragen zouden hebben een antwoord te geven.