Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Je hebt tijdelijke bescherming gekregen en wil aan het werk?

Brochure fod justitie

De tijdelijke bescherming is een uitzonderlijke procedure die is ingesteld door een Europese richtlijn.

Bij een uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 heeft de Raad van de Europese Unie vastgesteld dat er een massale toestroom in de Unie is van ontheemden die Oekraïne hebben moeten verlaten wegens een gewapend conflict.

Wie kan tijdelijke bescherming genieten?

  • Oekraïense onderdanen en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 hun hoofdverblijfplaats in Oekraïne hadden;
  • Staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die in Oekraïne internationale bescherming of een gelijkwaardige nationale bescherming hebben genoten en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 hun hoofdverblijfplaats in Oekraïne hadden;
  • Onderdanen van derde landen die vóór 24 februari 2022 legaal in Oekraïne verbleven op basis van een geldige permanente verblijfstitel en die niet naar hun land of regio van oorsprong kunnen terugkeren onder veilige en duurzame omstandigheden.

Meer info in de brochure van de FOD Justitie