Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oorlogssituatie in Oekraïne

Vlag Oekraïne
Sinds het begin van de oorlogssituatie in Oekraïne volgen verschillende Belgische overheidsdiensten de situatie 24/24u op de voet op.  Hierbij wordt er niet enkel gekeken naar de situatie ter plaatse, maar ook naar de mogelijke impact op de nationale veiligheid in België.

Permanente opvolging 

Gespecialiseerd overheidsdiensten werkzaam in verschillende domeinen (o.a. cyberveiligheid, nucleaire veiligheid, militaire veiligheid…) volgen de situatie permanent op en staan in contact met internationale organisaties. Het gaat onder andere over het Federaal Agentschap voor Nucleaire Veiligheid (FANC), het Centrum voor Cyberveiligheid (CCB) en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). Tussen deze diensten is een constant overleg

Opvang van vluchtelingen 

Een van de grote uitdagingen is de opvang van de oorlogsvluchtelingen. De komende dagen en weken zullen er vele vluchtelingen moeten opgevangen worden in ons land. 

Om deze opvang gecoördineerd te organiseren werd er een werkgroep opgericht waar de verschillende federale en regionale diensten deel van uitmaken. Het Nationaal Crisiscentrum staat ook in nauw contact met de provinciegouverneurs om zodoende de link te waarborgen met de lokale overheden. 

Tips en adviezen 

De website van het Nationaal Crisiscentrum biedt allerlei informatie over hoe je je kunt voorbereiden op een noodsituatie. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden momenteel geen extra adviezen.

We stellen vast dat er veel vragen zijn over jodiumtabletten en de cyberdreiging, lees er hier meer over:

Psychosociale ondersteuning

Deze oorlogssituatie domineert al dagenlang de media. Deze berichtgeving veroorzaakt bij vele mensen sterke emoties zoals onzekerheid, ongerustheid, woede en angst.

Consumeer het nieuws op een verstandige manier, het is niet nodig om het nieuws heel de dag te volgen. Neem ook tijd om te ontspannen.

Wie nood heeft aan een gesprek kan hiervoor steeds terecht bij een aantal gespecialiseerde organisatie. Een overzicht kan je hier vinden.