Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rechten van Oekraïners

Vlag Oekraïne

Statuut en rechten

Welk statuut hebben Oekraïners die aan opvangplaatsen via de gemeente worden toegewezen? 

Oekraïners kunnen visumvrij reizen. Als ze in België aankomen, kunnen ze een aankomstverklaring bij de gemeente doen als ze een biometrisch paspoort hebben. Op dat moment hebben ze geen toegang tot de verplichte ziekteverzekering, de arbeidsmarkt of tot sociale steun. 

Via het tijdelijke beschermingsstatuut kan je na registratie een A-kaart aanvragen bij jouw gemeente. Dan kan je werken, je inschrijven bij de verplichte ziekteverzekering en aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van de gemeente waar je verblijft.

Welke rechten heeft een Oekraïner met tijdelijke bescherming? 

Personen met dit statuut hebben toegang tot alle rechten van een vreemdeling in wettig verblijf: toelating tot de arbeidsmarkt, toegang tot maatschappelijke dienstverlening, et cetera. Kinderen kunnen ook school lopen.  

OCMW-steun

Om maatschappelijke hulp te kunnen ontvangen, moeten mensen zich eerst registreren om de tijdelijke beschermingsstatus te ontvangen. Het is dus belangrijk dat mensen zich aanbieden in het registratiecentrum van de Heizel, daarna langsgaan bij de gemeente waar ze verblijven en daarna naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) gaan van de gemeente.

Voor OCMW's, zijn op de POD Maatschappelijke integratie website een communicatie en FAQ's gepubliceerd.

Gaat het om asielzoekers?  

Neen, het gaat niet om asielzoekers. Oekraïners kunnen visumvrij naar België reizen voor een periode van 90 dagen. Er wordt ook gewerkt aan een tijdelijk verblijfsrecht voor Oekraïners. Dit zal normaal gezien op erg korte termijn op Europees niveau geactiveerd worden. Dan kan een Oekraïner zich registreren en krijgt die, na een veiligheidscontrole, een verblijf van één jaar (verlengbaar) in België. Hij moet de asielprocedure niet doorlopen.