Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ik ben gevlucht uit Oekraïne

vlag Oekraïne
Als je vlucht naar een ander land moet je vaak je familie en vrienden achterlaten, en ook je huis en je werk. Soms heb je ook geweld gezien of meegemaakt. Dit kan zwaar zijn voor iedere vluchteling. Je voelt je dan soms minder gezond. Dat is heel normaal. Vaak gaan deze klachten na een tijdje over maar soms heb je hulp nodig om weer beter te worden. 

Waar kan ik terecht?  

Ondersteunend gesprek of psychosociale begeleiding

Als je voelt dat je nood hebt aan een gesprek met een psychosociale professional of psychologische begeleiding kan je bij een aantal organisaties en diensten terecht. Zij kunnen je een ondersteunend gesprek bieden en indien nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg. Of je nu volwassene bent of kind, er zijn professionals om je te helpen.   

 • We Mind Hulplijn: via de hulplijn ‘We Mind’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Solentra en Orbit vzw kan je informatie krijgen over opvang, integratie en psychologische begeleiding. Via de infolijn kunnen vluchtelingen een afspraak maken voor een gesprek met een hulpverlener. Behalve een luisterend oor bieden deze hulpverleners tips en oefeningen om stress te verminderen en de veerkracht aan te spreken.
  • Het gesprek verloopt in het Oekraïens (via een Oekraïense hulpverlener of tolk).
  • Elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u30.  
 • Heb je nood aan een gesprek met een professionele hulpverlener of aan psychosociale begeleiding? Dan kun je terecht bij het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) op het gratis nummer 0800/13 500.
  • Hulp wordt standaard aangeboden in het Nederlands maar je kan via deze lijn een gesprek aanvragen met een tolk in een andere taal.
  • Het CAW is elke dag telefonisch bereikbaar van 9u tot 17u
 • Je kan ook terecht bij je huisarts. Zij kunnen je doorverwijzen naar de gepaste psychosociale zorg. 
 • Klik hier voor andere hulplijnen waar je informatie en ondersteuning kan vinden in het Nederlands.

Geweld en uitbuiting

Het is belangrijk dat mensen op de vlucht van geweld verwelkomd, ondersteund en beschermd worden. Toch kunnen vluchtelingen soms kwetsbaar zijn voor uitbuiting of geweld. 

 • Voor meer informatie over de signalen of je als vluchteling het slachtoffer bent van uitbuiting, kan je deze brochure raadplegen van Team Justitie (beschikbaar in het OekraïensEngels en Russisch). Daarnaast krijg je informatie over waar je terecht kan als je vragen hebt of hulp nodig hebt. 
 • Je vindt meer informatie in verband met uitbuiting op het werk via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Hulplijn geweld: Wil je geweld, misbruik of kindermishandeling melden? Bel 1712. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur. Deze hulplijn biedt standaard hulp in het Nederlands maar op aanvraag kan ook een telefoontje met een tolk in het Oekraïens of een andere taal georganiseerd worden. 
 • Als je slachtoffer bent van seksueel geweld kan je terecht in de zorgcentra voor seksueel geweld verspreid over het hele land. De centra bieden alle mogelijke ondersteuning op één locatie: medische en psychische zorg, een eerste sporenonderzoek en, voor wie dat wil, hulp bij de politieaangifte.  
 • Als je in onmiddellijk gevaar verkeert contacteer dan de hulpdiensten op 101. 

Meer informatie en tips

Als je te maken hebt met gevoelens van stress of verlies als je vlucht van je eigen land kan dat zwaar zijn. Je kan je bijvoorbeeld angstig voelen, slecht slapen of pijn hebben. Soms zie je die gevoelens bij je kinderen. De volgende bronnen geven je meer informatie over die stress en hoe je er mee om kan gaan. 

Hoe kan ik zelf omgaan met stress?  

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een flyer over slecht slapen, piekeren en stress. Deze brochure biedt een eerste hulp voor mensen met een migratieachtergrond, die negatieve gevoelens en stress ervaren. De brochure is beschikbaar in het Oekraïens, Nederlands, Frans, Engels en Russisch.   
 • De wereldgezondheidsorganisatie maakte een geïllustreerde gids om mensen te helpen om te gaan met stress. Je vindt er zelfhulp-tips die je op een paar minuten per dag kan oefenen. Er is ook een audiogids. De gids is beschikbaar onder andere in het Oekraïens, Frans, Engels en Russisch. 
 • Dit filmpje gemaakt door NATAL over stress en hoe die stress zich kan uiten is beschikbaar in het Oekraïens en het Engels. Je vindt er ook informatie over ademhalingsoefeningen die je kan doen in tijden van stress in het Oekraïens en het Engels .  

Hoe help ik mijn kinderen om te gaan met stress en verlies? 

Organisatie van ondersteuning voor vluchtelingen in het hele land

In het hele land zorgen regionale en lokale overheden voor psychosociale ondersteuning van vluchtelingen. Afhankelijk van waar je je in België bevindt, kan je meer up-to-date informatie vinden over de initiatieven die bestaan.