Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Personen op de vlucht

Vlag Oekraïne

Ben je Oekraïner en wil je naar België komen? 
Hier vind je meer informatie.

Had je een permanent verblijfsrecht in Oekraïne en kan je niet veilig en duurzaam terugkeren naar je land van herkomst?
Hier vind je meer informatie.

Wil je hulp bij het terugkeren naar je land van herkomst?
Fedasil kan je bijstaan. Hier vind je meer informatie.

Had je een tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne en kan je niet terug naar je land van herkomst?
Je kan een verzoek om internationale bescherming indienen. Hier vind je meer informatie.