Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Juridische bijstand

Vlag Oekraïne
Indien u een juridisch probleem hebt, kunt u een beroep doen op een advocaat via de juridische bijstand.

Voor een probleem betreffende uw verblijf (tijdelijke bescherming) kunt u zich wenden tot het bureau voor juridische bijstand van uw lokale balie (zie adressen hieronder). In dat geval wordt aangenomen dat u over onvoldoende middelen beschikt en zal het bureau voor juridische bijstand een advocaat aanwijzen die u kosteloos zal bijstaan. U zult een formulier moeten invullen en een document moeten verstrekken waaruit uw identiteit blijkt. De advocaat zal indien nodig een beroep kunnen doen op een vertaler.

Voor elk ander juridisch probleem (familiaal geschil, huurgeschil enz.) kunt u zich eveneens tot het bureau voor juridische bijstand wenden. Het bureau voor juridische bijstand zal nagaan of u voldoet aan de financiële voorwaarden om volledig of gedeeltelijk kosteloos juridische bijstand te genieten.

Neem contact op met het bureau voor juridische bijstand van uw verblijfplaats: