Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verplichtingen voor voertuigen uit Oekraïne

vlag Oekraïne

Personen op de vlucht uit Oekraïne die met de wagen naar België komen, moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om in België te mogen rijden.

  • Het voertuig moet verzekerd zijn:
    • De eigenaar van het voertuig is in het bezit van een “groene kaart” (internationale verzekering) en de letter B (van België) is niet doorstreept.
    • De eigenaar van het voertuig is in het bezit van een grensverzekering (waar ook de B niet doorstreept is) die nog geldig is (30 dagen na afgifte). Let op: dit is een zeer tijdelijke oplossing.

Heeft de eigenaar geen groene kaart of is de B op de kaart doorstreept? Dan is het voertuig niet verzekerd. Dit kan opgelost worden door:

  • een grensverzekering te onderschrijven;
  • de huidige verzekering te laten aanpassen door de Oekraïense verzekeraar;
  • het voertuig in te schrijven bij het DIV van zodra de persoon op de vlucht ingeschreven is in een bevolkingsregister. Zodra het voertuig zich op de openbare weg bevindt, is de inschrijvingsplicht van toepassing en moet het voertuig technisch gekeurd worden.185 dagen na de inschrijving in België, te rekenen vanaf de dag van de inschrijving in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente, hun Oekraïense rijbewijs inwisselen naar een Belgisch.

De Belgische overheden werken intussen hard aan een manier om deze stappen te vereenvoudigen.

Is er niet voldaan aan deze vereisten? Dan mag de wagen niet op de openbare weg.

Ongeval in België met een in Oekraïne ingeschreven voertuig

  • Het voertuig is gedekt met een internationale motorrijtuigverzekeringskaart (vroegere “groene kaart”)

In geval van een ongeval in België waarbij een buitenlands voertuig betrokken is, kan een verzoek om schadevergoeding worden ingediend bij het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV). Wanneer het voertuig uit Oekraïne komt, is de aanwezigheid van een geldige internationale motorrijtuigverzekeringskaart aan boord van het voertuig vereist opdat de BBAV kan optreden. De BBAV accepteert ook het elektronische formaat (PDF) van Oekraïense verzekeringskaarten.

Het is ook mogelijk de gegevensbank van het Bureau van Oekraïne rechtstreeks te consulteren over de geldigheid van de dekking door het inschrijvingsnummer van het Oekraïense voertuig of het nummer van de internationale motorrijtuigverzekeringskaart in te voeren op: https://gc.mtsbu.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true ).

  • Het voertuig is niet geldig verzekerd.

In dat geval kan het slachtoffer van het ongeval worden vergoed door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds, onder bepaalde voorwaarden. Dat Fonds zal zich vervolgens richten tot de eigenaar van dat niet geldig verzekerde voertuig, voor het totaal betaalde bedrag.