Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Registratie van ontheemden uit Oekraïne - november 2022

Fed asil. IBZ.
Dit maandelijkse rapport heeft tot doel om de cijfergegevens betreffende ontheemden uit Oekraïne die tijdelijke bescherming krijgen in België, te verzamelen en te presenteren.

Hieronder staan de gegevens voor de maand van november 2022:

  • 1.919 personen hebben een attest van tijdelijke bescherming ontvangen. In vergelijking met de maand ervoor, is dit een daling van 8% (2.094 personen in oktober).
  • Het ging vooral om vrouwen (54% van de personen in november). 76% waren volwassenen en 98% had de Oekraïense nationaliteit. 
  • Wat de opvangnood betreft, verwees Fedasil 93 personen door naar een crisisopvang, d.w.z. 5% van de personen die in de loop van de maaand tijdelijke bescherming ontvingen. De overige personen hadden een huisvestingsoplossing in België.

Meer informatie

Tijdelijke bescherming

De ontheemden uit Oekraïne die in België zijn aangekomen, kunnen zich in België laten registreren om er tijdelijke bescherming en, indien nodig, onderdak te krijgen.

Sinds 24/10/2022, kunnen ontheemden zich laten registreren in Eurostation, Victor Hortaplein 40 in 1060 Brussel. Personen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, krijgen onmiddellijk een attest van tijdelijke bescherming dat recht geeft op de afgifte van een A-kaart met een geldigheidsduur van een jaar, die wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de betrokkene.

De Dienst Vreemdelingenzaken is de federale instantie die instaat voor de registratie van ontheemden.

Fedasil zorgt voor de doorverwijzing van personen die dat wensen naar een tijdelijke huisvesting die voorzien is in de Belgische gemeenten. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en coördineren van tijdelijke huisvestingen, met inbegrip van huisvestingen die door privépersonen worden aangeboden.