Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Registratie en opvang van ontheemden uit Oekraïne - week van 02 tot 06/05/2022

Heizel

Dit wekelijkse rapport heeft tot doel om elke dinsdag de cijfergegevens betreffende ontheemden uit Oekraïne die tijdelijke bescherming krijgen in België, te verzamelen en te presenteren.


Hieronder staan de gegevens voor de week van maandag 2 tot vrijdag 6 mei 2022

  • 1888 personen hebben een attest van tijdelijke bescherming ontvangen. In vergelijking met de week ervoor, is dit een  toename van 13%. Sinds het begin van de opening van het registratiecentrum op de Heizel is het de eerste keer dat we een toename vaststellen van het aantal afgeleverde attesten tot tijdelijke bescherming, vergeleken met de cijfers van de periode van vorige week.
  • Wat de opvangnood betreft, verwees Fedasil 604 personen door naar een crisisopvang, d.w.z. 32% van de personen die in de loop van de week tijdelijke bescherming ontvingen. De overige personen verklaarden dat zij een huisvestingsoplossing in België hadden.

Meer informatie

Tijdelijke bescherming

De ontheemden uit Oekraïne die in België zijn aangekomen, kunnen zich in België laten registreren om er tijdelijke bescherming en, indien nodig, onderdak te krijgen. 

Sinds 14/03/22, kunnen ontheemden zich laten registreren in Paleis 8, op de site van Brussels Expo in Brussel. Personen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, krijgen onmiddellijk een attest van tijdelijke bescherming dat recht geeft op de afgifte van een A-kaart met een geldigheidsduur van een jaar, die wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de betrokkene.

De Dienst Vreemdelingenzaken is de federale instantie die instaat voor de registratie van ontheemden.

Fedasil zorgt voor de doorverwijzing van personen die dat wensen naar een tijdelijke huisvesting die voorzien is in de Belgische gemeenten. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en coördineren van tijdelijke huisvestingen, met inbegrip van huisvestingen die door privépersonen worden aangeboden.