Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Tempo-Pass, een vervoerbewijs voor gevluchte personen

vlag Oekraïne
Om de verplaatsingen van personen die gevlucht zijn uit Oekraïne te vergemakkelijken en uit solidariteit is er sinds maandag 13 juni een speciaal vervoersbewijs beschikbaar: "Tempo-Pass". 

Dit kaartje kost €5 en geeft vluchtelingen met een tijdelijke beschermingsstatus tot 30 september 2022 de mogelijkheid om alle TEC-bussen te gebruiken. Het is uitsluitend te koop bij ESPACES TEC.

De gevluchte personen moeten hun "certificaat van tijdelijke bescherming", afgegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken, voorleggen.